En ny kärlek har kommit till familjen, vår son & sambos lilla Ester!
En 6 månader gammal Engelsk bulldog som ger oss så mycket kärlek så det är helt fantastiskt!

Svenska Rashunds utställnings klubben